Skip to the content

Om Abesiktning

Abesiktning AB genomför uppdragen enligt företagets kvalitets- och miljösystem, och företaget är certifierat enligt kraven i den svenska kvalitetssäkringsstandarden SS - ISO 9001 och SS - ISO 14001.

Vår policy är att utföra alla uppdrag så att de i varje avseende motsvarar kundernas behov och förväntningar. Vårt motto är att "kunden skall få vad de vill ha och lite till". Vår kvalitet kännetecknas av väl beprövad teknik, god ekonomi och leverans i tid till konkurrenskraftigt pris. Vårt arbete kännetecknas av hög miljömedvetenhet, vilket bidrar till en hållbar samhällsutveckling.