Skip to the content

Abesiktning AB genomför uppdragen enligt företagets kvalitets- och miljösystem, och företaget är certifierat enligt kraven i den svenska kvalitetssäkringsstandarden SS - ISO 9001 och SS - ISO 14001.
Vår policy är att utföra alla uppdrag så att de i varje avseende motsvarar kundernas behov och förväntningar. Vårt motto är att "kunden skall få vad de vill ha och lite till". Vår kvalitet kännetecknas av väl beprövad teknik, god ekonomi och leverans i tid till konkurrenskraftigt pris. Vårt arbete kännetecknas av hög miljömedvetenhet, vilket bidrar till en hållbar samhällsutveckling.

Som kund skall du känna trygghet i vår bredd, vår långa erfarenhet samt vår tillgång till framstående specialister inom alla våra teknikområden. För varje uppdrag utses en uppdragsledare som har det totala ansvaret för genomförande och för kvalitets- och miljöarbetet i varje specifikt uppdrag. Kvalitets - och miljörevisioner genomföres och protokollföres inom företaget årligen. Revisionerna utföres av kvalitetsansvarig eller annan utbildad personal i företaget. En uppdragsplan för uppdragets genomförande upprättas enligt en mall i verksamhetssystemet. Denna plan är ett verktyg som uppdragsansvarig har som utgångspunkt för genomförandet.