Skip to the content

Vid markarbeten i känsliga områden kan vibrationer eller grundvattensänkningar förorsaka skador på byggnader och anläggningar genom s.k marksättningar, dvs. rörelser i marken. I sådana områden kan vi utföra sättningskontroller för att kontrollera eventuella rörelser i byggnader och eller i anläggningar.

En sättningskontroll är en höjdbestämning av en eller flera mätpunkter. (som sitter på en byggnad, mark eller liknande). Höjden mäts kontinuerligt på dessa punkter för att se om någon förändring i höjd sker jämförelse med nollmätningen.

Där vi använder oss av ett precisionsinstrument med en noggrannhet på ± 0.1 mm.

Om du har frågor om sättningskontroller så hjälper vi gärna till.