Skip to the content

Skadeutredning utför vi i samband med uppkomna eller påstådda skador på såväl fast som lös egendom ofta i samband med sprängning, pålning och schaktning.

Inte bara när det rör sig om det som ligger inom ramen för vår huvudsakliga verksamhet.

Våra uppdragsgivare är allt ifrån enskilda personer, entreprenörer och byggare till kommuner, staten och de flesta försäkringsbolagen.

Det kan också gälla översvämningar, sakkunnighetsutlåtanden med därtill hörande vittnesutlåtanden i domstol samt även uppdrag som juridiska biträden mm.