Abesiktning AB har under flera år lämnat bidrag till Unicef. Vi har nu beslutat att även lämna bidrag till Barncancerfonden genom att skänka 100 kr per besvarad kundenkät.

Vår kundenkät skickas ut succesivt under året och genom att svara kan våra kunder medverka till att Barncancerfonden får utökade resurser till förfogande för sitt arbete.

Vi hoppas naturligtvis att alla våra kunder vill, genom att svara på kundenkäten, bidra till ett angeläget ändamål.