Kvalitets- och miljöpolicy

För oss är det viktigt att varje projekt blir väl genomfört och för att säkerställa det jobbar vi ständigt med våra interna processer och certifierar oss enligt ISO 9001. Sedan är det även lika viktigt med miljöfrågor och vi jobbar löpande med att förbättra företagets miljöpåverkan och arbetet innebär att vi valt att certifiera oss enligt ISO 14001.

Abesiktning AB skall vara den självklara samarbetspartnern för våra kunder när det kommer till omgivningspåverkan!

Detta åstadkommer vi genom att utföra våra åtaganden i rätt tid och med hög kvalitet. Affärsetik och kompetens är centralt vilket innebär att Abesiktning AB alltid strävar efter bästa möjliga lösning för kunden. Genom kontinuerlig utveckling av vår spetskompetens inom omgivningspåverkan och våra stödsystem så arbetar vi ständigt efter att förbättra och effektivisera vår verksamhet. Detta gör vi med effektfulla mål och rutiner i samarbeta med våra medarbetare.

Vårt arbete med riskanalyser och omgivningspåverkan medför att vi i ett tidigt skede kan hjälpa våra kunder att tydligt förstå förutsättningarna i området och därefter planera sin verksamhet på ett effektivt och ändamålsenligt sätt.

Vår miljöpåverkan härrör främst från batteriförbrukning och persontransporter till och från projektområden. Genom kontinuerlig utbildning av personal och uppdatering/utveckling av våra mål och rutiner så arbetar vi mot en ständig förbättring och effektivisering. Vi arbetar aktivt för att minska vår miljöbelastning per arbetad timme.

Vårt arbete bidrar till att våra kunder kan mäta och kontrollera sin omgivningspåverkan och därmed vidta åtgärder för att minimera sin påverkan innan det är för sent och potentiell skada uppstår. Detta resulterar i många fall till en trevligare miljö att vistas i för både människor och djur runtom arbetsplatsen.

Med en god planering/framförhållning förbereds arbetet till så få tillfällen som möjligt och antalet arbetsresor till och från arbetsplats sparas in. Det finns även många synergieffekter för både oss och kund att hämta ifrån god planering.

Vi ska med god marginal uppfylla gällande lagstiftning.