Kvalitets- och miljöpolicy

För oss är det viktigt att varje projekt blir väl genomfört och för att säkerställa det jobbar vi ständigt med våra interna processer och certifierar oss enligt ISO 9001. Sedan är det även lika viktigt med miljöfrågor och vi jobbar löpande med att förbättra företagets miljöpåverkan och arbetet innebär att vi valt att certifiera oss enligt ISO 14001.

Abesiktning AB skall vara den självklara samarbetspartnern för våra kunder när det kommer till omgivningspåverkan!

Detta åstadkommer vi genom att utföra våra åtaganden i rätt tid och med hög kvalitet. Affärsetik och kompetens är centralt vilket innebär att Abesiktning AB alltid strävar efter bästa möjliga lösning för kunden. Genom kontinuerlig utveckling av vår spetskompetens inom omgivningspåverkan och våra stödsystem så arbetar vi ständigt efter att förbättra och effektivisera vår verksamhet. Detta gör vi med effektfulla mål och rutiner i samarbeta med våra medarbetare.

Vårt arbete med riskanalyser och omgivningspåverkan medför att vi i ett tidigt skede kan hjälpa våra kunder att tydligt förstå förutsättningarna i området och därefter planera sin verksamhet på ett effektivt och ändamålsenligt sätt.

Vi arbetar aktivt för att minska vår miljöbelastning och väljer alltid det miljövänliga alternativet där det är ekonomiskt försvarbart.

Vårt arbete bidrar till att våra kunder kan mäta och kontrollera sin omgivningspåverkan och därmed vidta åtgärder för att minimera sin påverkan innan det är för sent och potentiell skada uppstår. Detta resulterar till en trevligare miljö att vistas i runtom byggarbetsplatsen.

Vi ska med god marginal uppfylla gällande lagstiftning.