Projektbeskrivning

Carl-Johan Sund
Carl-Johan Sund
Bygg & Anläggningsingenjör med erfarenhet från branschen sedan 1973. Expert på frågor rörande omgivningspåverkan med spetskompetens inom sprängrådgivning/sprängteknik, skadeutredning, vibrationsutredning, riskanalyser mm.

Telefon: 031-762 66 00

Hitta till Göteborgskontoret