Pelle Lundmark
Pelle LundmarkKontorschef Göteborg
Byggnadsingenjör som planerar projekt och resurser för Göteborgskontoret samt arbetar aktivt med uppdrag inom besiktning/syneförättning, vibrationsmätning, vattenprovtagning mm

Telefon: 031-762 66 00

Hitta till Göteborgskontoret