Danny Aartse Tuijn
Danny Aartse TuijnUppdragsledare/Skorstensfejartekniker
Handlägger och sköter uppdrag inom besiktning/syneförättning, vibrationsmätning, vattenprovtagning, provtryckning mm. Som Skorstensfejartekniker handlägger och utför Danny även provtryckning/skorstensbesiktning av rökgaskanaler/skorstenar.

Telefon: 031-762 66 16

Hitta till Uddevallakontoret