Project Description

Leif Dahlberg
Leif DahlbergUppdragsledare
Byggnadsingenjör som handlägger i huvudsak arbeten som rör besiktning /syneförättning , vibrationsmätning, vattenprovtagning mm.

Telefon: 031-762 66 03

Hitta till Uddevallakontoret