Marieholmsförbindelsen – en både stor och krävande utmaning

Ingen som kört genom Göteborg det senaste året kan ha undgått att lägga märke de stora markarbeten som görs i Marieholmsområdet på ena sidan älven och i Tingstad på andra sidan. Det handlar om Marieholmsförbindelsen, en del av Västsvenska paketet, som Trafikverket nu bygger och där Abesiktning ansvarar för en stor del av mätningsarbetet.

Den första delen, Partihallsförbindelsen, en vägbro mellan E20 Ånäsmotet och den nya trafikplatsen på E45 Marieholm,  invigdes 2011. Nu ligger fokus dels på Södra Marieholmsbron, dels på Marieholmstunneln samt en ny trafikplats på var sin sida Göta älv, totalt fyra entreprenader. Det pålas, spontas, schaktas, gjuts och byggs. Men innan detta arbete kom igång hade ett omfattande mätningsarbete gjorts. Svante Johansson, mätningsingenjör på Trafikverket och ansvarig för alla mätningar i detta projekt berättar:

– Innan markarbetet kan påbörjas måste alla berörda fastigheter, i det här fallet ett 70-tal, besiktigas, både in- och utvändigt, och detta görs av Abesiktning. En del av husen är byggda på lera med upp till 100 meter ner till urberget. Dessa besiktningar följs upp av både mellanbesiktningar och en slutbesiktning. Någon vecka innan arbete som pålning och spontning drog igång gjordes de första vibrationsmätningarna på ett trettiotal platser. Därefter vidtog bullermätningar. Och nu kommer vi till en av de verkliga finesserna i samarbetet mellan Trafikverket och Abesiktning. Inte nog med att dessa mätningar kan avläsas i realtid i Abesiktnings webbaserade programvara VipNordic. De är dessutom länkade till Trafikverkets projektnav, också webbaserat, i vilket sedan alla mätningar kan avläsas, samköras och sammanställas. Här finns sammanlagt 5 000 objekt inlagda.

– Vi sparar väldigt mycket tid på att vi kunnat lyfta in VipNordic i vårt eget system, berättar Svante Johansson, som även är ansvarig för detta projektnav. Tack vare detta behöver vi och folket på Abesiktning inte träffas och stämma av i en massa möten, allt syns mycket överskådligt direkt i systemet. Med ett leende konstaterar Svante Johansson, att ”på två år har vi och Abesiktning haft tre, kanske fyra arbetsmöten. Det vittnar om effektivitet”.

Om två år beräknas järnvägsbron vara klar och 2020 ska hela Marieholmsförbindelsen stå färdig. Abesiktning kommer i princip att vara med under hela resans gång.