Sonny Andersson
Sonny AnderssonSkorstensfejaringenjör
Uppdragsledare med 35 års erfarenhet i yrket. Handlägger och utför provtryckning/skorstensbesiktning av rökgaskanaler/skorstenar.

Telefon: 031-762 66 06

Hitta till Uddevallakontoret