Skip to the content

Kontaktuppgifter Uddevalla

Kontakta Abesiktning i Uddevalla för uppdrag inom besiktning /syneförättning, vibrationsmätning, bullermätning, sättningskontroll, skadeutredning, vattenprovtagning och riskanalys.

Ni hittar oss på:

Kurödsvägen 9
451 55 Uddevalla

Telefon: 0522-330 20

Carl-Johan Sund

VD

Bygg & Anläggningsingenjör med erfarenhet från branschen sedan 1973. Expert på frågor rörande omgivningspåverkan med spetskompetens inom sprängrådgivning/sprängteknik, skadeutredning, vibrationsutredning, riskanalyser mm.

Tel: 031-762 66 00
Email: carl-johan.sund@abesiktning.se

Annette Neubronner

vVD

vVD samt Regionchef för region Väst. Byggnadsingenjör. Uppdragsledare inom skadereglering, riskanalyser, mm. Miljö och kvalitetsansvarig.

Tel: 031-762 66 01
Email: annette.neubronner@abesiktning.se

Bengt Lorentzson

Kontorschef

Planerar resurser och projekt för Uddevallakontoret.

Tel: 031-762 66 10
Email: bengt.lorentzson@abesiktning.se

Leif Dahlberg

Uppdragsledare

Byggnadsingenjör som handlägger i huvudsak arbeten som rör besiktning /syneförättning , vibrationsmätning, vattenprovtagning mm.

Tel: 031-762 66 03
Email: leif.dahlberg@abesiktning.se

Sonny Andersson

Skorstensfejaringenjör

Uppdragsledare med 35 års erfarenhet i yrket. Handlägger och utför provtryckning/skorstensbesiktning av rökgaskanaler/skorstenar.

Tel: 031-762 66 06
Email: sonny.andersson@abesiktning.se

Micael Larsson

IT-Ansvarig

Ansvarar för företagets IT. Handlägger och sköter uppdrag inom besiktning /syneförättning, vibrationsmätning, vattenprovtagning och riskanalys

Tel: 031-762 66 09
Email: micael.larsson@abesiktning.se

Pelle Lundmark

Uppdragsledare

Byggnadsingenjör som handlägger och sköter uppdrag inom besiktning /syneförättning,riskanalys,vibrationsmätning, vattenprovtagning mm

Tel: 031-762 66 05
Email: pelle.lundmark@abesiktning.se

Elin Frimodig

Uppdragsledare

Byggnadsingenjör som handlägger och sköter uppdrag vad gäller riskanalys, besiktning /syneförättning, vibrationsmätning samt vattenprovtagning.

Tel: 031-762 66 12
Email: elin.frimodig@abesiktning.se

Tania Jadaan

Uppdragsledare

Civilingenjör inom bygg och fastighet med fördjupad kunskap inom markvibrationer som handlägger och sköter uppdrag vad gäller riskanalys, besiktning /syneförättning, vibrationsmätning samt vattenprovtagning.

Tel: 031-762 66 15
Email: tania.jaadan@abesiktning.se

Danny Aartse Tuijn

Skorstenstekniker

Uppdragsledare med mångårig erfarenhet i yrket. Handlägger och utför provtryckning/skorstensbesiktning av rökgaskanaler/skorstenar.

Tel: 031-762 66 16
Email: danny.aartse@abesiktning.se