Riskanalys

Vi ser till att du med en professionellt utförd riskanalys kan bedöma den påverkan som sprängning eller övriga vibrationsalstrande markarbeten förorsakar. Abesiktning tar då hänsyn till såväl ditt eget projekt som omgivningen.

Riskanalys Vid sprängning och markprojekt

Sprängning, schaktning, pålning och packning påverkar omgivningen på olika sätt och kan, i värsta fall, orsaka både sprickor och sättningsskador. En riskanalys underlättar att i ett tidigt skede identifiera risker i förhållande till omgivningen, som byggherrar och entreprenörer bör ha kunskap om och vilka åtgärder som kan tas för att minimera dessa. Det blir då lättare att bedöma den påverkan som vibrationsalstrande markarbeten kan förorsaka.

Abesiktning hjälper till att identifiera potentiella risker och konsekvenser  i samband med bygg- och anläggningsarbeten. Vi arbetar i enlighet med gällande regelverk och standarder för att garantera högsta kvalitet på våra tjänster. Vår expertis och erfarenhet gör oss till en pålitlig partner för att genomföra en framgångsrik och säker byggprocess.

hänsyn till både projekt och omgivning

En riskanalys bör ingå i en upphandling för att undvika onödiga kostnader på grund av åtgärder måste läggas till utanför den ursprungligen avtalade entreprenaden, s k ÄTA-arbeten (ändring, tillägg och avgående). I riskanalysen sammanställs vad som behöver genomföras för att arbetet ska kunna utföras på ett säkert sätt och riskfritt sätt. Detta leder till en ökad trygghet i inledningen av ett projekt. 

Abesiktning tar både projektets och omgivningens säkerhet på största allvar och vi använder oss av den senaste tekniken och de nyaste metoderna för att utföra våra tjänster på bästa sätt. Kontakta oss för mer information om hur vi kan hjälpa dig med ditt bygg- eller anläggningsprojekt.

Abesiktning genomför riskanalys, mätningar och besiktningar åt byggherrar och entreprenörer i samband med mark-, bygg- och anläggningsarbeten. Vi säkerställer full kontroll på omgivningspåverkan genom specialiserade konsulter och tekniskt avancerade verktyg med fokus på användarvänlighet.