Kvalitet och miljö

Vi utvecklar ständigt våra interna arbetsprocesser när det kommer till kvalitet och miljö, och certifierar oss enligt ISO 9001 (kvalitet) och ISO 14001 (miljö).

en trygg partner

Abesiktning ska vara den självklara samarbetspartnern när det kommer till omgivningspåverkan.

Detta åstadkommer vi genom att utföra våra åtaganden i rätt tid och med hög kvalitet. Affärsetik och kompetens är centralt vilket innebär att Abesiktning alltid strävar efter bästa möjliga lösning för kunden. Genom kontinuerlig utveckling av vår spetskompetens inom omgivningspåverkan arbetar vi ständigt för att förbättra och effektivisera vår verksamhet.

säkrare miljö

Vårt arbete med riskanalyser och omgivningspåverkan gör att vi i ett tidigt skede kan hjälpa kunden att tydligt förstå förutsättningarna i området och därefter planera projektet på ett effektivt och ändamålsenligt sätt.

Vi arbetar aktivt för att minska vår miljöbelastning och väljer alltid det miljövänliga alternativet där det är ekonomiskt försvarbart.

Vårt arbete bidrar till att byggherrar och entreprenörer kan mäta och kontrollera omgivningspåverkan och vidta åtgärder för att minimera påverkan innan potentiell skada uppstår. Detta resulterar i en säkrare miljö.

Vi ska med god marginal uppfylla gällande lagstiftning.

Abesiktnings kvalitets- och miljöpolicy

Abesiktning genomför riskanalys, mätningar och besiktningar åt byggherrar och entreprenörer i samband med mark-, bygg- och anläggningsarbeten. Vi säkerställer full kontroll på omgivningspåverkan genom specialiserade konsulter och tekniskt avancerade verktyg med fokus på användarvänlighet.