Skadeutredning

En byggnad står aldrig helt oförändrad under sin livstid. Den påverkas av både yttre faktorer likväl som materialen är mer eller mindre levande. Ett ”dött” material som betong lever vidare om man ser till att det successivt torkar ut och kan leda till kosmetiska skillnader och skador som kan uppfattas som defekter orsakad av yttre påverkan.

Experter på skadeutredning

Oavsett hur noggrant omgivningskontroller har vidtagits, kan det uppstå oförutsedda förändringar som kan kräva en skadeutredning. En väl utförd skadeutredning kan bidra till att undvika långdragna och kostsamma processer. 

Abesiktning är en erfaren aktör som utför opartiska skadeutredningar i samband med uppkomna eller påstådda skador på byggnader i samband med sprängning, pålning, packning och schaktning. Vi utför även skadeutredningar vid översvämningar.

I skadeutredningen tas hänsyn till all information från fastighetsägare, beställare och entreprenör gällande byggnad och omgivning. Utifrån denna information, tillsammans med byggnadens konstruktionsritning, grundläggning, eventuella riskanalyser och vibrationsrapporter, genomför Abesiktning en grundlig skadeutredning. 

Sakkunnig i juridiska processer

Abesiktning har lång erfarenhet och kunskap om skadeutredningar, vilket gör oss till en stark samarbetspartner vid behov av medverkan som sakkunniga i juridiska processer. Vi har expertis och erfarenhet att kunna bidra till att lösa tvister på ett objektivt sätt, genom noggranna utredningar och rapporter som håller hög kvalitet.

Uppdragsgivare är allt ifrån enskilda personer, entreprenörer och byggare till kommuner, staten och de flesta försäkringsbolagen.

Abesiktning medverkar som sakkunniga i juridiska processer vid behov.

Abesiktning genomför riskanalys, mätningar och besiktningar åt byggherrar och entreprenörer i samband med mark-, bygg- och anläggningsarbeten. Vi säkerställer full kontroll på omgivningspåverkan genom specialiserade konsulter och tekniskt avancerade verktyg med fokus på användarvänlighet.