Våra tjänster

Abesiktning är din partner inom omgivningskontroll och omgivningspåverkan för bygg- och anläggningsprojekt. Vi erbjuder en rad olika tjänster för att säkerställa att ditt projekt uppfyller hög kvalitet och genomförs på ett säkert sätt gentemot omgivningen.

Omgivningskontroll

Omgivnings-kontroll

Abesiktning erbjuder olika tjänster som syneförrättning, sättningskontroll, vibrationsmätning, sprängrådgivning, skadeutredning och  bullermätning för att säkerställa att markarbeten, bygg- eller anläggningsprojekt inte påverkar omgivningen negativt.

Våra erfarna specialister utför både förbesiktning och efterbesiktning av bygg- och anläggningsprojekt. För varje projekt utses en uppdragsledare som har totalansvar för hela processen, inklusive kvalitets- och miljöarbetet. 

Vad kan vi hjälpa dig med?

hög kvalitet och trygg leverans

Abesiktning säkerställer att byggherrar och entreprenörer kan möta ständigt ökade krav på korrekt utförd omgivningskontroll och att arbetet genomförs på ett säkert sätt gentemot omgivningen. Vi har bred kompetens och lång erfarenhet av projekt som rör omgivningspåverkan och arbetar alltid tätt ihop med våra beställare. Alla leveranser är kvalitetssäkrade.

Trygghet för våra kunder är av högsta prioritet. Säkerhetskontroller görs kontinuerligt för att se till att arbetet utförs på ett säkert sätt gentemot omgivningen. Vi använder oss av modern teknik och genom vårt digitala system för vibrationsmätning, VipNordic™, kan arbetet följas i realtid.

Referensprojekt

Referens-
projekt

Abesiktning genomför riskanalys, mätningar och besiktningar åt byggherrar och entreprenörer i samband med markarbeten. Vi säkerställer full kontroll på omgivningspåverkan genom specialiserade konsulter och tekniskt avancerade verktyg med fokus på användarvänlighet.

Abesiktning genomför riskanalys, mätningar och besiktningar åt byggherrar och entreprenörer i samband med mark-, bygg- och anläggningsarbeten. Vi säkerställer full kontroll på omgivningspåverkan genom specialiserade konsulter och tekniskt avancerade verktyg med fokus på användarvänlighet.