VipNordic

VipNordic är vårt egenutvecklade system för redovisning av mätdata i realtid. Systemet är webbaserat och den senaste mätdatan finns därför alltid tillgänglig. Dessutom kommer också all dokumentation, dvs riskanalyser och alla typer av besiktningsprotokoll i projekten att finnas tillgängliga här.

Från mätning till analys och rapport

Abesiktning använder det egna systemet, VipNordic™, för att redovisa alla mätningar på ett överskådligt sätt. Mätdatan överförs i realtid via sms och/eller e-post, vilket möjliggör snabb korrigering av salvor, justering av arbetssätt och minimerar risken för påverkan på den kringliggande miljön. Systemet är både driftsäkert, användarvänligt och smidigt.

mätdata i realtid

Uppföljning är en hög prioritet för Abesiktnings kunder. Våra besiktningsförrättare uppdaterar status kontinuerligt för att säkerställa tillgång till den absolut senaste informationen runt fastigheterna. Arbetet kan följas i realtid via en specifik kartmodul i VipNordic.

Systemet kan integreras med kundens befintliga system.

Abesiktning genomför riskanalys, mätningar och besiktningar åt byggherrar och entreprenörer i samband med mark-, bygg- och anläggningsarbeten. Vi säkerställer full kontroll på omgivningspåverkan genom specialiserade konsulter och tekniskt avancerade verktyg med fokus på användarvänlighet.