Välkommen att kontakta oss!

Tveka inte kontakta någon av våra medarbetare för att få hjälp med ditt projekt eller frågor.

Alla våra kontor har öppet helgfri måndag till fredag mellan kl 08.00 och 17.00.

Om du är osäker på vem du ska kontakta går det alltid bra att ringa direkt till vår växel på:

031-51 09 00

Göteborgskontoret (HK)

Kontakta Abesiktning i Göteborg för uppdrag inom besiktning /syneförättning,vibrationsmätning, bullermätning, sättningskontroll, skadeutredning, vattenprovtagningoch riskanalys.

Ni hittar oss på:

Gustaf Dalénsgatan 34
417 24 Göteborg

Telefon: 031-51 09 00

Uddevallakontoret

Kontakta Abesiktning i Uddevalla för uppdrag inom besiktning /syneförättning, vibrationsmätning, bullermätning, sättningskontroll, skadeutredning, vattenprovtagning och riskanalys.

Ni hittar oss på:

Kurödsvägen 9
451 55 Uddevalla

Telefon: 0522-330 20

Jönköpingskontoret

Kontakta Abesiktning i Jönköping för uppdrag inom besiktning /syneförättning, vibrationsmätning, bullermätning, sättningskontroll, skadeutredning, vattenprovtagning och riskanalys.

Ni hittar oss på:

Österängsvägen 2A
554 63 Jönköping

Tel: 036-762 25

Abesiktning Syd

Kontakta Abesiktning Syd i Skåne och Halland för uppdrag inom besiktning /syneförättning, vibrationsmätning, bullermätning, sättningskontroll, skadeutredning, vattenprovtagning och riskanalys.

Kontaktpersoner för Abesiktning Syd:

Micael Larsson
Tel: 0733-656089

2017-12-21T19:25:57+01:00

Carl-Johan Sund

vVD
Bygg & Anläggningsingenjör med erfarenhet från branschen sedan 1973. Expert på frågor rörande omgivningspåverkan med spetskompetens inom sprängrådgivning/sprängteknik, skadeutredning, vibrationsutredning, riskanalyser mm.

Tel: 031-762 66 00
Epost

2019-05-16T09:33:58+02:00

Per Ackerfeldt

Kontorschef Göteborg
Planerar projekt och resurser för Göteborg. Byggnadsingenjör som handlägger och sköter uppdrag inom besiktning /syneförättning, vibrationsmätning, vattenprovtagning mm

Tel: 031-762 66 07
Epost