Välkommen att kontakta oss!

Tveka inte kontakta någon av våra medarbetare för att få hjälp med ditt projekt eller frågor.

Alla våra kontor har öppet helgfri måndag till fredag mellan kl 08.00 och 17.00.

Om du är osäker på vem du ska kontakta går det alltid bra att ringa direkt till vår växel på:

031-51 09 00

Göteborgskontoret (HK)

Kontakta Abesiktning i Göteborg för uppdrag inom besiktning /syneförättning,vibrationsmätning, bullermätning, sättningskontroll, skadeutredning, vattenprovtagningoch riskanalys.

Ni hittar oss på:

Gustaf Dalénsgatan 34
417 24 Göteborg

Telefon: 031-51 09 00

Uddevallakontoret

Kontakta Abesiktning i Uddevalla för uppdrag inom besiktning /syneförättning, vibrationsmätning, bullermätning, sättningskontroll, skadeutredning, vattenprovtagning och riskanalys.

Ni hittar oss på:

Kurödsvägen 9
451 55 Uddevalla

Telefon: 0522-330 20

Jönköpingskontoret

Kontakta Abesiktning i Jönköping för uppdrag inom besiktning /syneförättning, vibrationsmätning, bullermätning, sättningskontroll, skadeutredning, vattenprovtagning och riskanalys.

Ni hittar oss på:

Ladugårdsgatan 12
553 38 Jönköping

Tel: 036-762 25

Abesiktning Syd

Kontakta Abesiktning Syd i Skåne och Halland för uppdrag inom besiktning /syneförättning, vibrationsmätning, bullermätning, sättningskontroll, skadeutredning, vattenprovtagning och riskanalys.

Kontaktpersoner för Abesiktning Syd:

Micael Larsson
Tel: 0733-656089

2021-02-04T11:48:35+01:00

Pelle Lundmark

Kontorschef Göteborg
Byggnadsingenjör som planerar projekt och resurser för Göteborgskontoret samt arbetar aktivt med uppdrag inom besiktning/syneförättning, vibrationsmätning, vattenprovtagning mm

Tel: 031-762 66 05
Epost

2021-02-04T11:53:44+01:00

Danny Aartse Tuijn

Uppdragsledare/Skorstensfejartekniker
Handlägger och sköter uppdrag inom besiktning/syneförättning, vibrationsmätning, vattenprovtagning, provtryckning mm. Som Skorstensfejartekniker handlägger och utför Danny även provtryckning/skorstensbesiktning av rökgaskanaler/skorstenar.

Tel: 031-762 66 16
Epost

2022-08-08T19:35:16+02:00

Ulf Johansson

Skorstensfejartekniker
Handlägger och sköter uppdrag inom besiktning/syneförättning, vibrationsmätning, vattenprovtagning, provtryckning mm. Som Skorstensfejartekniker handlägger och utför Ulf även provtryckning/skorstensbesiktning av rökgaskanaler/skorstenar.

Tel: 031-762 66 14
Epost