Full kontroll på din omgivnings-
påverkan

Full kontroll på din omgivningspåverkan

Abesiktning är specialister på omgivningskontroll och omgivningspåverkan. Vi erbjuder rådgivning och genomför bland annat riskanalys, syneförrättning, provtryckning, sättningskontroll och vibrations- och bullermätningar i samband med mark- och anläggningsprojekt. Trygghet för våra kunder är av högsta prioritet.

Referensprojekt

Referens-
projekt

Abesiktning genomför riskanalys, mätningar och besiktningar åt byggherrar och entreprenörer i samband med markarbeten. Vi säkerställer full kontroll på omgivningspåverkan genom specialiserade konsulter och tekniskt avancerade verktyg med fokus på användarvänlighet.

VipNordic™

effektivt och användarvänligt system för vibrationsmätning

Genom att mäta  vibrationer i realtid, går det snabbt att bedöma vilka åtgärder som behövs för att reducera dem och skapa trygghet för alla parter, från beställare till tredje man. Abesiktning erbjuder en webbaserad systemlösning för vibrationsmätning, VipNordic™, som på ett enkelt sätt visar hur mark- och byggarbete påverkar omgivningen.

VipNordic™ är enkelt att använda, helautomatiskt och ger direkt avisering via SMS och/eller e-post baserat på riktlinjer som fastställts i riskanalysen. Vi följer Svensk Standard.

Nyheter

När 300 bostäder, villor och hyreshus skulle byggas i Göteborgsstadsdelen Björkekärr ansvarade Göteborgs Trafikkontor för det förberedande arbetet, bygge av vägar och dragning av ledningar.
Inför att Trafikverket påbörjade bygget av Marieholmsförbindelsen krävdes ett omfattande mätningsarbete i form av vibrationsmätningar, bullermätningar och fastighetsbesiktningar.
Mälarprojektet, där Sjöfartsverket är byggherre, tar ett stort kliv framåt i sitt arbete med att förbättra säkerheten och framkomligheten i Södertälje kanal och farlederna mot Västerås och Köpings hamnar.

Kostnadsfri behovsanalys

Vi gör en grundläggande analys av ert markarbete eller bygg- och anläggsningsprojekt, och rekommenderar nödvändiga åtgärder.