Full kontroll på din omgivnings-
påverkan

Full kontroll på din omgivningspåverkan

Abesiktning är specialister på omgivningskontroll och omgivningspåverkan. Vi erbjuder rådgivning och genomför bland annat riskanalys, syneförrättning, provtryckning, sättningskontroll och vibrations- och bullermätningar i samband med mark- och anläggningsprojekt. Trygghet för våra kunder är av högsta prioritet

Referensprojekt

Referens-
projekt

Abesiktning genomför riskanalys, mätningar och besiktningar åt byggherrar och entreprenörer i samband med markarbeten. Vi säkerställer full kontroll på omgivningspåverkan genom specialiserade konsulter och tekniskt avancerade verktyg med fokus på användarvänlighet.

VipNordic™

effektivt och användarvänligt system för vibrationsmätning

Genom att mäta  vibrationer i realtid, går det snabbt att bedöma vilka åtgärder som behövs för att reducera dem och skapa trygghet för alla parter, från beställare till tredje man. Abesiktning erbjuder en webbaserad systemlösning för vibrationsmätning, VipNordic™, som på ett enkelt sätt visar hur mark- och byggarbete påverkar omgivningen.

VipNordic™ är enkelt att använda, helautomatiskt och ger direkt avisering via SMS och/eller e-post baserat på riktlinjer som fastställts i riskanalysen. Vi följer Svensk Standard.

Nyheter

Svevia utför just nu omfattande broreparationer på Smögenbron på uppdrag av Trafikverket. En del av projektet handlar om att förstärka och renovera betongen på brons pelare, och där spelar Abesiktning en viktig roll.
Efter 20 år inom restaurangvärlden bytte Mattias Isik karriärbana och utbildade sig till anläggningsingenjör. Han genomgick en praktikperiod hos Abesiktning och är nu fastanställd, och ser en ljus framtid både inom omgivningskontroll och i bolaget.

Kostnadsfri behovsanalys

Vi gör en grundläggande analys av ert markarbete eller bygg- och anläggningsprojekt, och rekommenderar nödvändiga åtgärder.