Nyheter

Abesiktning är specialiserade på omgivningskontroll och omgivningspåverkan och arbetar för att skapa en tryggare omgivning och mer hållbar miljö kring bygg- och anläggningsprojekt. Vi genomför riskanalyser, mätningar och besiktningar åt byggherrar och entreprenörer i Sverige.

När 300 bostäder, villor och hyreshus skulle byggas i Göteborgsstadsdelen Björkekärr ansvarade Göteborgs Trafikkontor för det förberedande arbetet, bygge av vägar och dragning av ledningar.
Inför att Trafikverket påbörjade bygget av Marieholmsförbindelsen krävdes ett omfattande mätningsarbete i form av vibrationsmätningar, bullermätningar och fastighetsbesiktningar.
Mälarprojektet, där Sjöfartsverket är byggherre, tar ett stort kliv framåt i sitt arbete med att förbättra säkerheten och framkomligheten i Södertälje kanal och farlederna mot Västerås och Köpings hamnar.

Abesiktning genomför riskanalys, mätningar och besiktningar åt byggherrar och entreprenörer i samband med mark-, bygg- och anläggningsarbeten. Vi säkerställer full kontroll på omgivningspåverkan genom specialiserade konsulter och tekniskt avancerade verktyg med fokus på användarvänlighet.