Nyheter

Abesiktning är specialiserade på omgivningskontroll och omgivningspåverkan och arbetar för att skapa en tryggare omgivning och mer hållbar miljö kring bygg- och anläggningsprojekt. Vi genomför riskanalyser, mätningar och besiktningar åt byggherrar och entreprenörer i Sverige.

Några år in i yrkeskarriären som byggingenjör började Anders Bottenmark hos Abesiktning som mätansvarig och projektledare. Efter sju år i bolaget har Anders samlat på sig unik branschkunskap och fortsätter att utvecklas varje dag.
Att arbeta i anläggningsbranschen kräver en kombination av skicklighet, erfarenhet och samarbetsförmåga. Mitt i allt står Samuel Sandberg och hans team på Salstad Mark AB, specialister inom mark- och anläggningsarbeten samt sprängning och en av Abesiktnings samarbetspartners sedan 18 år.
Vi vill tacka alla våra medarbetare, kunder och samarbetspartners för ett bra år. Vi har deltagit i många inspirerande och utmanande projekt under 2023, nu ser vi fram emot ett lika händelserikt 2024.
Som blivande anläggningsingenjör på Teknikhögskolan har Sawza Hussein hittat hem i branschen för bygg och omgivningskontroll. Hon spenderar sin första praktikperiod på Abesiktning där hon både har fördjupat sina kunskaper och inspirerats till att utforska nya möjligheter inom omgivningspåverkan.
När Västvatten, Skanska, Uddevalla Energi och Uddevalla kommun lägger nya vatten-, el- och avloppsledningar i centrala Uddevalla ansvarar Abesiktning för kontrollmätning av eventuell sättning och rörelse på byggnader med anledning av aktuella markarbeten.
Svevia utför just nu omfattande broreparationer på Smögenbron på uppdrag av Trafikverket. En del av projektet handlar om att förstärka och renovera betongen på brons pelare, och där spelar Abesiktning en viktig roll.
Efter 20 år inom restaurangvärlden bytte Mattias Isik karriärbana och utbildade sig till anläggningsingenjör. Han genomgick en praktikperiod hos Abesiktning och är nu fastanställd, och ser en ljus framtid både inom omgivningskontroll och i bolaget.
För Johan Sund är motivationen som vd för Abesiktning att främja utveckling och förbättring. Han tror på att ständigt lära sig nytt och strävar efter att ge alla medarbetare möjlighet att växa och utvecklas i sina roller.
Med en roll som spänner från kontorschef till att montera mätare och interagera med kunder tar Micael Larsson på sig en bred uppsättning dagliga sysslor, inklusive besiktningar, sättningskontroller och systemutveckling.

Abesiktning genomför riskanalys, mätningar och besiktningar åt byggherrar och entreprenörer i samband med mark-, bygg- och anläggningsarbeten. Vi säkerställer full kontroll på omgivningspåverkan genom specialiserade konsulter och tekniskt avancerade verktyg med fokus på användarvänlighet.