Nyheter

Abesiktning är specialiserade på omgivningskontroll och omgivningspåverkan och arbetar för att skapa en tryggare omgivning och mer hållbar miljö kring bygg- och anläggningsprojekt. Vi genomför riskanalyser, mätningar och besiktningar åt byggherrar och entreprenörer i Sverige.

Svevia utför just nu omfattande broreparationer på Smögenbron på uppdrag av Trafikverket. En del av projektet handlar om att förstärka och renovera betongen på brons pelare, och där spelar Abesiktning en viktig roll.
Efter 20 år inom restaurangvärlden bytte Mattias Isik karriärbana och utbildade sig till anläggningsingenjör. Han genomgick en praktikperiod hos Abesiktning och är nu fastanställd, och ser en ljus framtid både inom omgivningskontroll och i bolaget.
För Johan Sund är motivationen som vd för Abesiktning att främja utveckling och förbättring. Han tror på att ständigt lära sig nytt och strävar efter att ge alla medarbetare möjlighet att växa och utvecklas i sina roller.
Med en roll som spänner från kontorschef till att montera mätare och interagera med kunder tar Micael Larsson på sig en bred uppsättning dagliga sysslor, inklusive besiktningar, sättningskontroller och systemutveckling.
Abesiktning och Karlstad kommun har skrivit ett avtal på två plus två år efter en offentlig upphandling. Abesiktning kommer under avtalstiden utföra besiktning, vibrationsmätning, syneförrättning, provtryckning och riskanalys i samband med kommunens bygg- och anläggningsprojekt.
När anläggningsteknikföretaget Swecsa går in i ett nytt projekt föredrar de att göra det tillsammans med Abesiktning som partner.
För att att etablera Abesiktning som en ledande aktör i branschen och expandera runt om i Sverige har bolaget inlett ett samarbete med den strategiska kommunikationsbyrån Greatness PR.
När 300 bostäder, villor och hyreshus skulle byggas i Göteborgsstadsdelen Björkekärr ansvarade Göteborgs Trafikkontor för det förberedande arbetet, bygge av vägar och dragning av ledningar.
Inför att Trafikverket påbörjade bygget av Marieholmsförbindelsen krävdes ett omfattande mätningsarbete i form av vibrationsmätningar, bullermätningar och fastighetsbesiktningar.

Abesiktning genomför riskanalys, mätningar och besiktningar åt byggherrar och entreprenörer i samband med mark-, bygg- och anläggningsarbeten. Vi säkerställer full kontroll på omgivningspåverkan genom specialiserade konsulter och tekniskt avancerade verktyg med fokus på användarvänlighet.