Motiverad för framgång: Johan Sund driver Abesiktning med fokus på utveckling

För Johan Sund är motivationen som vd för Abesiktning att främja utveckling och förbättring. Han tror på att ständigt lära sig nytt och strävar efter att ge alla medarbetare möjlighet att växa och utvecklas i sina roller.

För Johan Sund är motivationen som vd för Abesiktning att främja utveckling och förbättring. Han tror på att ständigt lära sig nytt och strävar efter att ge alla medarbetare möjlighet att växa och utvecklas i sina roller. Genom att skapa en positiv arbetsmiljö, där medarbetare ges frihet under ansvar, främjas en stark företagskultur som inspirerar till framgång.

– Medarbetarna och deras expertis är den viktigaste resursen vi har i bolaget, vilket också är det som gör att Abesiktning bidrar till utveckling av branschen. Att utveckla den resursen ser jag som en av de viktigaste delarna av mitt uppdrag som vd.

Johan Sund

2017 stod Abesiktning inför en del utmaningar vid ett viktigt generationsskifte inom företaget. Det blev då ett naturligt steg för Johan att kliva in i rollen som vd och fortsätta företagets utveckling.

– Jag började min karriär inom byggbranschen och arbetade många år parallellt med studier i affärsutveckling. När jag senare började på Abesiktning föll sig det rätt naturligt att ta över ledningen för bolaget när min far lämnade rollen som vd.

Med en bakgrund som byggingenjör och en passion för att förbättra och effektivisera verksamheter, blev han snabbt en tillgång för företaget.

– Jag har under mitt yrkesliv arbetat med allt från servicejobb till mellanstora och stora projekt i såväl skolor till arenor, vilket gör att jag har insikt i både övergripande arbete och detaljer, säger Johan.

En av hans första utmaningar som vd blev att delta i Abesiktnings arbete med Västlänken.

– Med hårt arbete och engagemang från hela teamet lyckades vi klara tidplanen, vilket jag är otroligt stolt över. Det visar vilken kapacitet och kunskap det finns i företaget, att vi levererade hög kvalitet i ett så komplext och omfattande projekt, säger Johan.

Johan Sund ser sig som långsiktig i sina tankar och beslut, och hans vision för framtiden inkluderar organisk tillväxt men också geografisk expansion till fler regioner i Sverige för att ytterligare stärka företagets position på marknaden.

– Jag är övertygad om att Abesiktning kommer att fortsätta växa och vara en framgångsrik aktör inom branschen för omgivningskontroll, säger Johan.

Läs mer om Abesiktnings tjänster

Abesiktning genomför riskanalys, mätningar och besiktningar åt byggherrar och entreprenörer i Sverige. Företaget grundades 1973 och har idag 15 medarbetare och kontor i Göteborg och Uddevalla.

Abesiktning genomför riskanalys, mätningar och besiktningar åt byggherrar och entreprenörer i samband med mark-, bygg- och anläggningsarbeten. Vi säkerställer full kontroll på omgivningspåverkan genom specialiserade konsulter och tekniskt avancerade verktyg med fokus på användarvänlighet.