Vibrationsmätning

Vibrations-
mätning

Vibrationsmätning görs i syfte för att kontrollera vibrationsnivåerna. Detta ger värdefull information till sprängaren som kan optimera arbetet för så liten omgivningspåverkan som möjligt. Mätningarna är även avgörande för att övervaka omgivningspåverkan vilket skapar trygghet i alla led, från beställare till tredje man.

Minska din omgivnings-
påverkan

Minska din omgivningspåverkan

Mark- och anläggningsarbeten påverkar omgivningen på olika sätt. Genom att utföra mätningar kan arbetet optimeras vilket ger bättre kontroll över påverkan på omgivningen och därigenom blir det enklare att vidta lämpliga åtgärder för att minska den. Detta skapar trygghet i alla led.

Vibrationsmätningar säkerställer att riskanalysens riktvärden följs. Abesiktning utför noggranna mätningar för att minimera omgivningspåverkan och optimera arbetet för bästa framdrift. Vi mäter huvudsakligen vibrationer i samband med markarbeten såsom sprängning, pålning, packning och schaktning. För detta har vi ett antal olika mätsystem och anpassar instrument efter arbetet som ska utföras.

Abesiktning utför även komfortmätningar och sättningskontroll. Kontakta oss för mer information.

Ökad trygghet med digitalt mätsystem - få larm via SMS

Information om vibrationsnivåer  i realtid gör det lätt att anpassa metoder och beräkningar. Arbetet förenklas och kan utföras smidigt och effektivt, samtidigt som risken för skador i omgivningen minskar. Abesiktnings marknadsledande mätsystem, VipNordic™, ger den övervakning och information som behövs för att säkerställa att bygg- mark- och anläggningsarbetet går smidigt och säkert. 

VipNordic™ ger en enkel och snabb åtkomst till alla mätvärden, i realtid och online. Kunden kan tilldelas full kontroll över mätarnas position och dagens arbete, tillgång till relevant mätdata, frekvenser och vibrationer i olika enheter. Vi utför vibrationsmätning enligt Svensk Standard. 

Fördelar med att använda VipNordic™:

Vibrationsanalys utförs vid skadeutredningar, sprängningsoptimeringar och klagomål .

Abesiktning genomför riskanalys, mätningar och besiktningar åt byggherrar och entreprenörer i samband med mark-, bygg- och anläggningsarbeten. Vi säkerställer full kontroll på omgivningspåverkan genom specialiserade konsulter och tekniskt avancerade verktyg med fokus på användarvänlighet.