Abesiktning skriver fyraårigt ramavtal med Karlstad kommun

Abesiktning och Karlstad kommun har skrivit ett avtal på två plus två år efter en offentlig upphandling. Abesiktning kommer under avtalstiden utföra besiktning, vibrationsmätning, syneförrättning, provtryckning och riskanalys i samband med kommunens bygg- och anläggningsprojekt.

Abesiktning och Karlstad kommun har skrivit ett avtal på två plus två år efter en offentlig upphandling. Abesiktning kommer under avtalstiden utföra besiktning, vibrationsmätning, syneförrättning, provtryckning och riskanalys i samband med kommunens bygg- och anläggningsprojekt.

– Att vi vinner en sådan här upphandling visar på den expertis och erfarenhet som finns i bolaget. Avtalet innebär också att vi växer geografiskt i denna region, vilket bäddar för fortsatt expansion. Vårt huvudsakliga mål just nu är att starta upp och etablera ett effektivt samarbete med Karlstad kommun som ger dem högsta möjliga kvalitet och trygghet i varje enskilt projekt, säger Johan Sund, vd Abesiktning.

Johan Sund
Johan Sund, vd Abesiktning.

Karlstad kommun genomförde upphandlingen för att köpa in tjänster för kontroll och rådgivning vid vibrations- och bullermätning samt besiktning, skadeutredning, riskanalyser av främst privata bostäder i samband med markarbeten eller i befintlig vägstruktur i hela kommunen. Abesiktning kan under avtalstiden exempelvis komma att arbeta med Karlstads Bostads AB, Karlstads Energi AB och andra kommunala infrastrukturbolag.

– En stor anledning till att vi fick avtalet var referensdelen där vårt konkurrenskraftiga pris och långa erfarenhet gör att vi har starka referenser i ryggen. Majoriteten av de kommuner och företag vi inleder samarbete med söker en pålitlig partner som alltid levererar högsta kvalitet, och där har vi en gedigen meritlista.

Karlstad kommun är långt ifrån Abesiktnings första ramavtal, bolaget har idag ramavtal med bland annat Göteborgs Stad, kommunerna Orust och Stenungsund samt Trafikverket. Även kommuner är en viktig kundgrupp för Abesiktning.

– Vi har tidigare arbetat med bland annat Uddevalla, Trollhättan och Stenungsund, så även i det hänseendet har vi lång erfarenhet. För att arbeta med den typ av komplexa infrastrukturprojekt som kommuner och även Trafikverket driver krävs både kvalitet i det som levereras och kvantitet i resurser, och det här avtalet visar att vi har båda delarna, säger Johan Sund.

För ytterligare information
Johan Sund, vd Abesiktning, +46 733 65 60 88, johan.sund@abesiktning.se

Abesiktning genomför riskanalys, mätningar och besiktningar åt byggherrar och entreprenörer i Sverige. Företaget grundades 1973 och har idag 15 medarbetare och kontor i Göteborg och Uddevalla.

Abesiktning genomför riskanalys, mätningar och besiktningar åt byggherrar och entreprenörer i samband med mark-, bygg- och anläggningsarbeten. Vi säkerställer full kontroll på omgivningspåverkan genom specialiserade konsulter och tekniskt avancerade verktyg med fokus på användarvänlighet.