Abesiktning precisionsmäter med Totalstation – när Uddevalla får nya ledningar

När Västvatten, Skanska, Uddevalla Energi och Uddevalla kommun lägger nya vatten-, el- och avloppsledningar i centrala Uddevalla ansvarar Abesiktning för kontrollmätning av eventuell sättning och rörelse på byggnader med anledning av aktuella markarbeten.

När Västvatten, Skanska, Uddevalla Energi och Uddevalla kommun lägger nya vatten-, el- och avloppsledningar i centrala Uddevalla ansvarar Abesiktning för kontrollmätning av eventuell sättning och rörelse på byggnader med anledning av aktuella markarbeten. Abesiktnings uppdrag att utföra mätning genomförs med en så kallad Totalstation.

– Utrustningen mäter i tre led (x, y, z,) vilket är en viktig del av projektet för att kontinuerligt kontrollera att arbetet inte påverkar byggnader i närområdet. Mätning sker först innan projektet startar (nollmätning) för att få en utgångspunkt med referensvärden. Därefter sker kontrollmätning minst en gång i månaden eller oftare vid behov, säger Anders Bottenmark, uppdragsledare på Abesiktning.

Mätning med totalstation används även för att skapa noggranna detaljerade kartor och för att övervaka förändringar i terrängen. Abesiktning har lång erfarenhet av totalstationsmätning, med särskilt utbildade mättekniker.

– Vi noterade att det fanns behov av den här typen av mätning på marknaden och kompletterade våra tjänster med den här specialistfunktion. När efterfrågan växte så investerade vi även i egen mätutrustning, säger bolagets vd Johan Sund.

Omläggningsarbetet i Uddevalla är ett samverkansprojekt mellan Västvatten, Skanska, Uddevalla Energi och Uddevalla kommun med syfte att stärka leveransen av vatten, el och fiber, och samtidigt förbättra gatumiljön i centrala Uddevalla. Abesiktnings uppdragsgivare i projektet är Västvatten. Projektet påbörjades i juni 2023 och planeras pågå fram till 2026.

Läs mer om projektet

Läs mer om mätning med totalstation och sättningskontroll

Abesiktning genomför riskanalys, mätningar och besiktningar åt byggherrar och entreprenörer i samband med mark-, bygg- och anläggningsarbeten. Vi säkerställer full kontroll på omgivningspåverkan genom specialiserade konsulter och tekniskt avancerade verktyg med fokus på användarvänlighet.