Samarbetet som ger kunderna högsta möjliga kvalitet: ”Jag förlitar mig på Abesiktnings expertis”

När anläggningsteknikföretaget Swecsa går in i ett nytt projekt föredrar de att göra det tillsammans med Abesiktning som partner.

När anläggningsteknikföretaget Swecsa går in i ett nytt projekt föredrar de att göra det tillsammans med Abesiktning som partner. Efter ett första framgångsrikt samarbete i det komplexa Lindholmshamnsprojektet i Göteborg, där Abesiktnings avancerade vibrationsmätningar låg till grund för Swecsas geotekniska beräkningar, rekommenderar nu de bägge specialistföretagen varandra så fort möjlighet ges.

– Som beräkningsingenjör i anläggningsprojekt förlitar jag mig bland annat på vibrationsmätningar. Det blev det tydligt i Lindholmhamnsprojektet att Abesiktning är en av de främsta aktörerna i Sverige på det de gör. Genom att kombinera Abesiktnings expertis inom vibrationsmätningar med vår expertis inom geoteknik, mark och VA, kan vi erbjuda kunderna högsta möjliga kvalitet och trygghet genom hela projektet, säger Daniel Samvin, Teknisk Direktör och Specialist Geotekniker på Swecsa.

Daniel Samvin, Teknisk Direktör och Specialist Geotekniker på Swecsa.

Swecsa är ett konsultbolag inom anläggningsteknik med specialisering inom geoteknik, mark och VA. Det inkluderar bland annat geotekniska utredningar i byggprocessens alla skeden och utredningar av vatten- och avloppssystem. Sedan Lindholmshamnsprojektet har Swecsa och Abesiktning genomfört ytterligare sju projekt tillsammans.

– Vi hade ett otroligt bra och givande samarbete i det första projektet. En stor fördel, både för oss och kunderna, är att vi nu har ett optimerat arbetssätt tillsammans. Både Swecsa och Abesiktning är aktörer med specifika specialistområden, och det skapar stor öppenhet, tillgänglighet och snabba beslutsvägar i samarbetet.

Projektet i Lindholmshamnen kommer resultera ett nytt bostadsområde som totalt kommer bestå av 650 bostäder samt flera parker och en förskola, när området står färdigt under 2024. Projektet var komplext och grundläggningen var den första i sitt slag i Sverige. 

– Det handlade om cirka 600 pålar som var 56 meter långa, och avancerade beräkningar av mätningsresultat. I ett sådant fall är det viktigt att kunna lita på alla parter i projektet och särskilt Abesiktning vars mätningar utgör en viktig del i vårt arbete, utan deras underlag kan projektet inte fortsätta.  Även deras riskutredningar, åtgärdsförslag och standarder bidrar stort till varje projekt där vi arbetat ihop.

Det senaste av de åtta projekt som Abesiktning och Swecsa arbetat tillsammans pågår i Huddinge kommun där nya vägar, nätstationer, kontor och verksamheter ska byggas. Swecsa och Abesiktning arbetar där tillsammans med bland andra Skanska och Systra.

– Samarbetet mellan Swecsa och Abesiktning gynnar inte bara oss utan främst kunderna. Det är ekonomiskt fördelaktigt samtidigt som kunden får marknadsledande expertis inom flera avgörande områden, säger Daniel Samvin.

Läs mer om Swecsa

Abesiktning genomför riskanalys, mätningar och besiktningar åt byggherrar och entreprenörer i samband med mark-, bygg- och anläggningsarbeten. Vi säkerställer full kontroll på omgivningspåverkan genom specialiserade konsulter och tekniskt avancerade verktyg med fokus på användarvänlighet.