Abesiktnings vibrationsmätningar säkrar Smögenbron

Svevia utför just nu omfattande broreparationer på Smögenbron på uppdrag av Trafikverket. En del av projektet handlar om att förstärka och renovera betongen på brons pelare, och där spelar Abesiktning en viktig roll.

Svevia utför just nu omfattande broreparationer på Smögenbron på uppdrag av Trafikverket. En del av projektet handlar om att förstärka och renovera betongen på brons pelare, och där spelar Abesiktning en viktig roll.

– Eftersom bron kommer vara trafikerad under arbetets gång är det avgörande att säkerställa att vibrationerna från trafiken inte skadar de nya betonggjutningarna som görs innan dessa hinner torka. Våra mätningar ger kontinuerligt Svevia tillförlitliga och aktuella data säger Anders Bottenmark, uppdragsledare på Abesiktning.

Smögenbron är en drygt 400 meter lång betongbro som knyter ihop ön Smögen med Kungshamn på fastlandet. Den mer än 50 år gamla bron, som sträcker sig cirka 35 meter över vattenytan med sju bropelare, genomgår just nu en omfattande renovering för att kunna fortsätta trafikeras av pendlare och turister. Svevia kommer bland annat reparera brostöden, pelarna och undersidan av bron. Med Abesiktnings specialutvecklade system VipNordic får Svevia mätdata i realtid. Arbetet planeras pågå fram till 2025.

– Förutom att vi har kunskap och erfarenhet när det kommer till själva vibrationsmätningarna så kan kunden lita på att de alltid har den senaste mätdatan, vilket gör att de snabbt kan kontrollera eventuella varningar och korrigera sitt arbete om det skulle vara nödvändigt, säger Anders Bottenmark.

För Anders Bottenmark var den mest komplicerade delen av projektet att få vibrationsmätarna på plats inne i lådbalken, det hålrum inne i bron som bland annat tillåter inspektioner.

– Jag har fått krypa runt en del för att få mätutrustningen på plats, men själva monteringen kunde vi utföra precis som vanligt. Vi blev nyligen färdiga med en sektion och ska inom kort flytta mätutrustningen till nästa.

Läs mer om vibrationsmätning

Abesiktning genomför riskanalys, mätningar och besiktningar åt byggherrar och entreprenörer i samband med mark-, bygg- och anläggningsarbeten. Vi säkerställer full kontroll på omgivningspåverkan genom specialiserade konsulter och tekniskt avancerade verktyg med fokus på användarvänlighet.