Sprängningsexperten har valt Abesiktning i över 18 år: ”en ovärderlig partner”

Att arbeta i anläggningsbranschen kräver en kombination av skicklighet, erfarenhet och samarbetsförmåga. Mitt i allt står Samuel Sandberg och hans team på Salstad Mark AB, specialister inom mark- och anläggningsarbeten samt sprängning och en av Abesiktnings samarbetspartners sedan 18 år.

Att arbeta i anläggningsbranschen kräver en kombination av skicklighet, erfarenhet och samarbetsförmåga. Mitt i allt står Samuel Sandberg och hans team på Salstad Mark AB, specialister inom mark- och anläggningsarbeten samt sprängning och en av Abesiktnings samarbetspartners sedan 18 år.

– Kompetens, kommunikation och samarbete är nyckeln till ett framgångsrikt anläggningsprojekt. Vi vet att vi alltid får branschledande expertis med Abesiktning och vårt partnerskap är värdefullt för oss, säger Samuel Sandberg.

Samuel Sandberg, expert inom sprängning

Salstad Mark utför mark- och anläggningsarbeten åt näringsliv, kommuner och privatpersoner. Företaget är specialiserat inom sprängning, oavsett om det gäller försiktig sprängning i tätort eller större rivningssprängningar. Varje uppdrag är unikt och har olika förutsättningar.

En kritisk fas i arbetsprocessen är besiktningen, och här kommer Abesiktning in i bilden. Samarbetet med Abesiktning bidrar till att projekt genomförs på ett smidigt sätt. I anläggningsbranschen råder ofta tidspress vid sprängningsarbeten, och det är inte ovanligt att projektörer underskattar den tid det tar att spränga berg på ett säkert sätt.

– Abesiktning kan alltid leverera med otroligt kort varsel. De är skickliga på att förklara hur problem kan undvikas, vilket sparar pengar åt kunden. Vi har jobbat tillsammans i 20 år och servicegraden har alltid varit lika hög, säger Samuel.

Ett aktuellt exempel på det framgångsrika samarbetet är projekt förbifart Grästorp där Salstad Mark har engagerats för sprängning, med Trafikverket som beställare och Svevia som entreprenör. Genomfartstrafiken på väg 47 i Grästorp har länge skapat stora problem för boende i tätorten, med buller, avgaser och vibrationer samt otrygga miljöer för oskyddade trafikanter. För att lösa detta omorganiseras trafikflödet så att tunga transporter undviker centrala Grästorp. Abesiktning spelar en central roll för att hantera besiktningen inför sprängning med kort varsel.

– Abesiktning har varit ovärderliga när projekteringen visat sig vara utmanande, och där beställaren stött på svårigheter att exakt lokalisera berget. I dessa situationer har Abesiktning varit exceptionellt proaktiva och lösningsorienterade, vilket har varit mycket värdefullt för vårt arbete. Om det uppstår problem med tredje part sköter Abesiktning dialogen och deras noggrannhet skapar trygghet för alla involverade parter, säger Samuel.

Abesiktning genomför riskanalys, mätningar och besiktningar åt byggherrar och entreprenörer i samband med mark-, bygg- och anläggningsarbeten. Vi säkerställer full kontroll på omgivningspåverkan genom specialiserade konsulter och tekniskt avancerade verktyg med fokus på användarvänlighet.