Akustikforum AB och Abesiktning har arbetat tillsammans under många år och utvecklat ett nära samarbete för att erbjuda kunderna en bredare och mer heltäckande service. Med över 30 års erfarenhet för Akustikforum och 50 år för Abesiktning har de båda företagen etablerat sig som ledande inom sina respektive områden.

– Vi har haft förmånen att samarbeta med Abesiktning under många år, och deras expertis inom vibrationsmätningar och riskanalyser har varit till stor nytta för våra projekt, säger Torbjörn Lorén, delägare i Akustikforum.

Torbjörn Lorén, Akustikforum

Torbjörn Lorén, delägare i Akustikforum.

Akustikforum, grundat 1989, har vuxit till att bli en av de största privata aktörerna inom akustikområdet i Sverige. Personalstyrkan består av 15 medarbetare, civilingenjörer samt mättekniker.

–  Vår inriktning ligger på akustik, medan Abesiktning fokuserar mer på vibrationer, särskilt markvibrationer vid sprängningar, men även schaktning och pålningsarbete. Om vår kompetens ligger främst inom ljud, så har Abesiktning större expertis inom vissa vibrationsrelaterade frågor. På så sätt kompletterar vi varandra, säger Torbjörn Lorén.

Abesiktning är specialiserade på vibrationsmätningar och riskanalyser för bygg- och anläggningsprojekt och har byggt upp en stark expertis inom området.

– Ibland inkommer en förfrågan om vi kan mäta markvibrationer men det är inget som Akustikforum gör. Då rekommenderar vi Abesiktning eftersom de är specialister på detta område. Vice versa så kan Abesiktning i ett anbud behöva fylla på med kompetens som Akustikforum har och då kan vi vara med där, säger Torbjörn Lorén.

Samarbetet mellan företagen har möjliggjort att de kan erbjuda kunder en mer heltäckande lösning. Genom att kombinera expertis och erfarenheter kan skräddarsydda lösningar erbjudas till allt från småhus till stora infrastrukturprojekt.

– Vi väljer Abesiktning för att det är ett företag som folk känner till och som har gott rykte i branschen, säger Torbjörn Lorén.

Läs mer om Akustikforum