Mätning

Abesiktning arbetar med mätningar som rör omgivningspåverkan. Våra konsulter monterar utrustning, oftast med grund i någon av våra tjänster, inom en rad olika områden.

Rubrik

Den vanligaste mätningsformen är vibrationsmätningar i samband med vibrationsalstrande markarbeten så som sprängning, pålning, spontning, schaktning och packning. Men det förekommer även mer utredande mätningar så som komfortmätningar och sättningskontroll.

Vi på Abesiktning har lång erfarenhet av de mätningar vi erbjuder och ni som kund kan känna dig trygg i det vi levererar. Under åren har vi även utvecklat ett eget webbaserat system, Vipnordic, som samlar all data vi får in och gör den tillgänglig för kunderna med egen inloggning. För våra mätningar har vi alltid en uppdragsledare som är din personliga kontakt hos oss. Ofta är det även uppdragsledaren själv som även monterar utrustning och ser till att hela flödet följer det som är överenskommet.

Abesiktning AB hjälper byggherrar och entreprenörer med frågor som rör omgivningspåverkan i samband med bygg- och anläggningsprojekt. Vi erbjuder våra kunder full kontroll på sin omgivningspåverkan genom professionell hjälp från våra konsulter och tekniskt avancerade verktyg med fokus på användarvänlighet.