VipNordic – effektivt och användarvänligt mätdatasystem

VipNordic är vårt egenutvecklade system för redovisning av mätdata i realtid. Systemet är webbaserat och den senaste mätdatan finns därför alltid tillgänglig. Dessutom kommer också all dokumentation, dvs riskanalyser och alla typer av besiktningsprotokoll i projekten att finnas tillgängliga här.

VipNordic hjälper dig även att göra rätt sett ur ett ekonomiskt perspektiv. Genom att lägga in salvorna i kartan får man ett avståndskorrigerat värde. Efter första salvan, kan man väldigt snabbt optimera sitt arbete när man väl fått de första mätresultaten. Utifrån dessa blir arbetet både snabbare och effektivare – här finns massor med pengar att tjäna.

Vi vet att uppföljning är en hög prioritet för våra kunder. Därför kommer snart kommer snart samtliga Abesiktnings kunder kunna följa status på arbetet med till exempel besiktningar direkt i VipNordic via vår kartmodul när och var som helst utan fördröjning. Alla fastigheter som ska besiktigas kommer synas och ha olika symboler och färger beroende på status. Våra besiktningsförrättare uppdaterar status kontinuerligt i fält för att säkerställa att kunden alltid har tillgång till den absolut senaste informationen och kan se vilka hus som är besiktigade och klara.

Systemet kan även skräddarsys att skicka larm vid olika värden och notifiering om till exempel nya dokument via sms och email. Tider och larmvärden skräddarsys helt efter varje kunds önskemål och behov.