Hem/besiktning/syneförrättning

Marieholmsförbindelsen

2022-08-18T16:28:55+02:00

Marieholmsförbindelsen – en både stor och krävande utmaning Ingen som kört genom Göteborg det senaste året kan ha undgått att lägga märke de stora markarbeten som görs i Marieholmsområdet på ena sidan älven och i Tingstad på andra sidan. Det handlar om Marieholmsförbindelsen, en del av Västsvenska [...]

Mälarprojektet

2022-08-18T16:30:03+02:00

Mälarprojektet   Slussen i Södertälje kanal är störst i Norden. Nu blir den ännu större. Syftet? Jo, avsikten med Mälarprojektet, där slussbygget ingår, är att förbättra framkomligheten och öka säkerheten i Södertälje kanal samt farlederna i Mälaren mot Västerås och Köpings hamnar. När arbetet är klart [...]

Till toppen