Trafikverket sparar tid och resurser med Abesiktnings integrerade mätningssystem

Inför att Trafikverket påbörjade bygget av Marieholmsförbindelsen krävdes ett omfattande mätningsarbete i form av vibrationsmätningar, bullermätningar och fastighetsbesiktningar.

Inför att Trafikverket påbörjade bygget av Marieholmsförbindelsen krävdes ett omfattande mätningsarbete i form av vibrationsmätningar, bullermätningar och fastighetsbesiktningar. Utöver själva mätningsarbetet behövde Trafikverket även ett enkelt sätt att integrera mätningarna in i det egna projektnavet. Lösningen blev ett samarbete med Abesiktning som ansvarade för en stor del av mätningsarbetet och genom den egna webbaserade programvaran VipNordic levererade mätningar i realtid rakt in i Trafikverkets system.

Marieholmsförbindelsen är ett samlingsnamn för bygget av södra Marieholmsbron samt Marieholmstunneln som går under Göta älv i Göteborg och är en del av Västsvenska paketet. Svante Johansson är mätningsingenjör på Trafikverket och ansvarig för alla mätningar i projektet:

– Innan markarbetet kan påbörjas måste alla berörda fastigheter, i det här fallet ett 70-tal, besiktigas, både in- och utvändigt, och detta görs av Abesiktning. En del av husen är byggda på lera med upp till 100 meter ner till urberget. Dessa besiktningar följs upp av både mellanbesiktningar och en slutbesiktning. Innan arbete som pålning och spontning kunde påbörjas gjordes också de första vibrationsmätningarna på ett trettiotal platser. Därefter vidtog bullermätningar.

Samtliga mätningar kan avläsas i realtid i Abesiktnings webbaserade programvara VipNordic, som i sin tur är länkat till Trafikverkets projektnav. Trafikverket kan därmed avläsa, samköra och sammanställa alla mätningar i sitt eget system.

– Det är en av de verkliga finesserna i vårt samarbete med Abesiktning. Vi sparar väldigt mycket tid på att vi kunnat lyfta in VipNordic i vårt eget system. Allt syns mycket överskådligt direkt i vårt system, och tack vare detta behöver vi och Abesiktning inte träffas och stämma av i en massa möten. På två år har vi och Abesiktning haft tre, kanske fyra arbetsmöten. Det vittnar om effektivitet, säger Svante Johansson, mätningsingenjör på Trafikverket.

Abesiktning genomför riskanalys, mätningar och besiktningar åt byggherrar och entreprenörer i samband med mark-, bygg- och anläggningsarbeten. Vi säkerställer full kontroll på omgivningspåverkan genom specialiserade konsulter och tekniskt avancerade verktyg med fokus på användarvänlighet.