Abesiktning med över 40 år i branschen

Vi har varit i branschen sedan 1973 och är Idag 15 anställda, varav 14 st tekniker/ ingenjörer med olika specialinriktning. Sedan etableringen är vi verksamma i inom områden som rör miljöstörningar, förorsakade av olika former av markarbeten.

Abesiktning skall vara den självklara samarbetspartnern, som genom att utföra sina åtaganden i rätt tid, till rätt kvalitet och med ett högt miljötänkande även tar ekonomiskt ansvar gentemot kundens förväntningar.

Detta åstadkommer vi genom ständig utveckling av den spetskompetens, som vi innehar inom våra teknik-områden och stödsystem. Självklart är vi både kvalitets- och miljöcertifierade enligt SS – ISO 9001 och SS – ISO 14001.